ابوالفضل قادریان بازیکن خوزستانی و عضو تیم بسکتبال خانه بسکتبال خوزستان به اردوی تیم ملی ایران نوین دعوت شد