به گزارش روابط عمومی هیئت بسکتبال استان خوزستان، در راستای آمادگی و اعزام اعضای تیم های بسکتبال بانوان در رده های سنی:
زیر ۱۰ سال:
(۱۳۹۱/۱۰/۱۱به بعد ) میکرو بسکتبال
زیر ۱۲ سال: (۱۳۹۱/۱۰/۱۰-۱۳۸۹/۱۰/۱۱) مینی بسکتبال
زیر ۱۴ سال(۱۳۸۷/۱۰/۱۱به بعد ) نونهالان
زیر ۱۶ سال:
(۱۳۸۵/۱۰/۱۱به بعد) نوجوانان
اقدام به برگزاری اردو آمادگی می نماید.
لازم به ذکر است هر باشگاه در هر رده سنی ۳ بازیکن معرفی کند و آخرین مهلت ارسال اسامی بازیکنان پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ می باشد