صفحه نخست / هیأت بسکتبال خوزستان / نمایندگان استان در لیگ / یک / برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان

برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان

در دو گروه جنوب و شمال صورت خواهد گرفت

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان در دو منطقه شمال و جنوب اعلام شد.

برنامه این بازیها به شرح زیراست:

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور (سال ۱۳۹۵)

“گروه جنوب (ب)”

تیم های شرکت کننده :

۱-نفت امیدیه ۲-آدمیس میناب ۳-مهروبان نوین ۴-صنعت مس کرمان ۵-شهرداری اراک ۶-پتروشیمی بندرامام ۷-پالایش نفت آبادان ۸-ساحل نشینان بوشهر ۹-پدافند رعد دزفول ۱۰-ماشین سازی اراک

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

اول

جمعه

۹۵٫۱۰٫۱۰

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

آدمیس میناب

امیدیه

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

مهروبان نوین

اراک

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

صنعت مس کرمان

دزفول

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

شهرداری اراک

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

آبادان

ذوم

جمعه

۹۵٫۱۰٫۱۷

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

آدمیس میناب

ماهشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

نفت امیدیه

آبادان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

ساحل نشینان بوشهر

بندرامام

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

پدافند رعد دزفول

اراک

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

ماشین سازی اراک

کرمان

سوم

جمعه

۹۵٫۱۰٫۲۴

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

پتروشیمی بندرامام

دزفول

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

پالایش نفت آبادان

بوشهر

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

مهروبان نوین

امیدیه

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

صنعت مس کرمان

میناب

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

شهرداری اراک

اراک

چهارم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

آدمیس میناب

اراک

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

ماشین سازی اراک

بندرامام

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

مهروبان نوین

کرمان

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

نفت امیدیه

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

پدافند رعد دزفول

آبادان

پنجم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۸

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

شهرداری اراک

    ماهشهر

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

پتروشیمی بندرامام

میناب

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

پالایش نفت آبادان

اراک

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

ساحل نشینان بوشهر

دزفول

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

صنعت مس کرمان

امیدیه

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور-سال ۱۳۹۵

“گروه جنوب (ب)”

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

ششم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱۵

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

نفت امیدیه

دزفول

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

ماشین سازی اراک

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

آدمیس میناب

آبادان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

مهروبان نوین

بندرامام

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

صنعت مس کرمان

اراک

هفتم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۲۹

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

پالایش نفت آبادان

ماهشهر

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

شهرداری اراک

امیدیه

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

پتروشیمی بندرامام

کرمان

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

ساحل نشینان بوشهر

میناب

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

پدافند رعد دزفول

اراک

هشتم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۶

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

شهرداری اراک

بندرامام

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

آدمیس میناب

دزفول

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

نفت امیدیه

اراک

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

مهروبان نوین

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

صنعت مس کرمان

آبادان

نهم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۱۳

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

پدافند رعد دزفول

ماهشهر

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

ماشین سازی اراک

میناب

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

پتروشیمی بندرامام

امیدیه

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

پالایش نفت آبادان

اراک

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

ساحل نشینان بوشهر

کرمان

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور-سال ۱۳۹۵

“گروه شمال”

تیم های شرکت کننده :

۱-مهرام تهران ۲-هیئت بسکتبال البرز قزوین ۳-آرارات تهران ۴-پارسا مشهد ۵-هیئت بسکتبال کردستان ۶-پرواز هوا نیروز اصفهان ۷-هیئت بسکتبال خراسان رضوی ۸-قطران کاوه گرگان

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

اول

جمعه

۹۵٫۱۰٫۲۴

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

مهرام تهران

گرگان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

هیئت بسکتبال البرز قزوین

مشهد

۱۶:۰۰

پرواز هوا نیروز اصفهان

آرارات تهران

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال کردستان

پارسا مشهد

سنندج

دوم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱

۱۶:۰۰

مهرام تهران

هیئت بسکتبال کردستان

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

پرواز هوا نیروز اصفهان

مشهد

۱۶:۰۰

آرارات تهران

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

نهران-سالن آرارات

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

قطران کاوه گرگان

قزوین

سوم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۸

۱۶:۰۰

پرواز هوا نیروز اصفهان

هیئت بسکتبال کردستان

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

پارسا مشهد

مشهد

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

آرارات تهران

گرگان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

مهرام تهران

قزوین

چهارم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱۵

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

قطران کاوه گرگان

مشهد

۱۶:۰۰

مهرام تهران

پرواز هوا نیروز اصفهان

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال کردستان

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

سنندج

۱۶:۰۰

آرارات تهران

هیئت بسکتبال البرز قزوین

نهران-سالن آرارات

پنجم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۲۹

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

هیئت بسکتبال کردستان

گرگان

۱۶:۰۰

آرارات تهران

مهرام تهران

نهران-سالن آرارات

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

پارسا مشهد

قزوین

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

پرواز هوا نیروز اصفهان

مشهد

ششم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۶

۱۶:۰۰

مهرام تهران

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

پرواز هوا نیروز اصفهان

قطران کاوه گرگان

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال کردستان

هیئت بسکتبال البرز قزوین

سنندج

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

آرارات تهران

مشهد

هفتم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۱۳

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

پرواز هوا نیروز اصفهان

قزوین

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

مهرام تهران

مشهد

۱۶:۰۰

آرارات تهران

هیئت بسکتبال کردستان

نهران-سالن آرارات

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

گرگان

مشاهده کنید

پیام تبریک رئیس هیات بسکتبال استان خوزستان به سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان

در پی اعلام اسامی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان بسکتبال ، پرنیاک رئیس هیات بسکتبال ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *